Aktualnie do naszej ekipy budowlanej poszukujemy pracownika na stanowisko „operator ładowarki teleskopowej”. Rekrutacja trwa – wszystkie zainteresowane pracą osoby zachęcamy do kontaktu. A tymczasem przedstawiamy opis stanowiska oraz formalne wymagania niezbędne do tego, aby móc pracować jako operator.

Operator ładowarki teleskopowej – charakterystyka pracy

Operator ładowarki teleskopowej wykonuje głównie roboty ziemne, jednak do jego zadań należą również prace pomocnicze, transportowe czy porządkowe. Osoba pracująca na takim stanowisku musi mieć odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia, a także kompetencje zawodowe i społeczne, które umożliwią dobrą organizację pracy i umiejętność współpracy w zespole.

Operatorzy ładowarek i koparko-ładowarek pracują na terenach budów, a także w innych miejscach: w żwirowniach, piaskowniach, kopalniach. Nasza firma realizuje głównie projekty budowlane – budowę domów mieszkalnych i innych budynków użytkowych. Niekiedy jednak zlecenie dotyczy innego rodzaju pracy, np. przygotowania terenu pod budowę drogi czy załadowania i transportu materiałów budowlanych.

Osoba wykonująca ten zawód pracuje zarówno wewnątrz kabiny operatora, jak i poza nią. Praca w warunkach budowlanych wiąże się z zagrożeniami ze strony czynników środowiskowych oraz wypadków przy pracy. Dlatego tak ważne jest, aby każda osoba na stanowisku operatora ładowarki była do tego zawodu profesjonalnie przygotowana oraz posiadała niezbędne uprawnienia, badania lekarskie oraz badania psychologiczne operatorów.

Jakie badania dla operatora ładowarki teleskopowej?

Aby uzyskać uprawnienia do obsługi koparki teleskopowej, należy zdać egzamin operatorski. Do takiego egzaminu przygotowują profesjonalne kursy, które obejmują część teoretyczną i praktyczną. Umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy oraz nabranie wprawy w obsłudze sprzętu budowlanego.

Jednak nie jest to jedyny wymóg. Konieczne są także zaświadczenia lekarskie i psychologiczne. Badanie lekarskie odbywa się u lekarza medycyny pracy, który potwierdza zdolność kandydata do wykonywania zawodu. Jeśli zaś chodzi o badania psychologiczne, to ich celem jest zminimalizowanie ryzyka wypadków na placu budowy. Podczas badań psychologicznych dla operatorów sprawdza się sprawność psychomotoryczną, inteligencję, cechy temperamentu i zdolność do skupienia uwagi. Można je wykonać w pracowni psychologicznej.

Z zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym, zdanym egzaminem operatorskim oraz dobrą motywacją do pracy możesz zgłosić się na stanowisko operatora ładowarki teleskopowej w naszej firmie. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i pełne wsparcie przy wdrażaniu w obowiązki. Czekamy na zgłoszenia i zapraszamy!