Budowa z Ytonga

Część z Was prawdopodobnie zastanawia się, czym w ogóle jest budowa z Ytonga. Mówiąc prosto, jest to system konstruowania domów, w którym wykorzystuje się tylko jeden budulec – beton komórkowy. Przełomowość budowania z Ytonga polega głównie na tym, że dzięki niemu możliwe jest skonstruowanie nieocieplonych ścian o bardzo dobrej izolacyjności termicznej.
Postawienie domu z Ytonga oznacza więc budowanie ścian jednowarstwowych, bez konieczności zakładania dodatkowej warstwy izolacyjnej oraz przy mniejszym zużyciu zaprawy. Dzięki temu koszty materiałowe konstrukcji domu ulegają znacznemu obniżeniu.

Zalety budowania z Ytonga

Decydując się na wznoszenie jednowarstwowych ścian zewnętrznych, najlepiej jest wykorzystać w tym celu właśnie bloczki Ytonga. Oto główne zalety korzystania z systemu Ytonga:

  1. Brak konieczności dodatkowego ocieplenia domu – wszystko dzięki doskonałemu współczynnikowi ciepła betonu komórkowego. Jest to najcieplejszy z materiałów konstrukcyjnych. Co więcej, im niższa jego gęstość, tym lepsze stają się jego parametry izolacyjne. Polepszeniu ulega również wytrzymałość gazobetonu na ściskanie;
  2. Prostota i szybkość budowy – niewielki ciężar oraz łatwość w obróbce bloczków Ytonga nawet trzykrotnie skracają czas postawienia metra kwadratowego ściany. Najlżejsze odmiany bloków z Ytonga składają się w aż 80% z powietrza, dzięki czemu muruje się je zdecydowanie szybciej niż cegłę. Wymagają też mniejszej ilości zaprawy, której używa się tylko do poziomego łączenia bloczków. Co więcej, ich wykorzystanie jest łatwiejsze dzięki uchwytom montażowym znajdującym się w bocznych ściankach bloczków;
  3. Beton komórkowy nie przepuszcza substancji szkodliwych dla zdrowia – oznacza to, że dom postawiony w systemie Ytonga będzie odporny na bakterie, glony i grzyby pleśniowe. Zasadowy odczyn gazobetonu hamuje również wzrost drobnoustrojów;
  4. Komfort cieplny pomieszczeń zarówno latem, jak i zimą – zawdzięcza się to 11-godzinnemu opóźnieniu, z jakim ściany wybudowane w systemie Ytonga oddają skumulowaną w sobie energię. Dzięki temu zimą nasze mieszkanie będzie ciepłe, natomiast w lecie będzie chronione przed przegrzewaniem się;
  5. Wysoka zdolność tłumienia hałasu oraz zdolność do wchłaniania nadmiaru wilgoci z pomieszczenia i wydalenie jej, gdy powietrze wnętrza będzie suche;
  6. Ponadprzeciętna dokładność wymiarowa bloków betonu komórkowego – umożliwia to bardziej precyzyjne i dokładne tynkowanie ścian;
  7. Jednorodność materiałowa – dom wznoszony jest tylko z jednego materiału budowlanego, dzięki czemu koszty materiałowe w przypadku budowy z Ytonga są znacznie niższe niż w przypadku standardowej konstrukcji.